Το 1ο Επιχειρηματικό Κέντρο στην Ελλάδα!

 

Ιστοχώρος υπό κατασκευή!

Δ/νση: 17ης Νοεμβρίου αρ. 2, 189 00, Σαλαμίνα

Τηλέφωνο: 2104654645 – 693 612 6364

Email: info@prebacc.gr