Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας; Σας προσφέρουμε έκπτωση γνωριμίας 10%! Απλά, αναφέρετε τον κωδικό PRBCDIS10.

Η Διαχείριση άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, ομόλογα, μετοχές και εταιρικές συμμετοχές, κλπ) απαιτούν τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, που λόγω του γνωστικού υπόβαθρου του κάθε ιδιοκτήτη, δεν είναι εφικτή πάντοτε η μετατροπή των πρωτοβουλιών σε υπαρκτό οικονομικό κέρδος. Επιπρόσθετα η μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση περιουσιακών στοιχείων γίνεται πολλές φορές σε βάρος του ιδιοκτήτη και μέρος της ευημερίας που κερδήθηκε να χάνεται, αποκτώντας χαρακτηριστικά εκποίησης, προς όφελος όμως των επίδοξων αγοραστών – επενδυτών.

Η PreBacC ΙΚΕ παρέχει μια ολοκληρωμένη κατηγορία Διαχειριστικών Υπηρεσιών προκειμένου να προστατευτούν οι αξίες των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η ορθή μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση τους χωρίς να κινδυνεύουν να απωλέσουν αξία κατά τη μεταβατική χρονική περίοδο.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα:

  • Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε ιδιοκτήτες άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων
  • Ανάληψη προσωρινής ή ορισμένου χρόνου Διαχείρισης άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι την τελική τους μεταβίβαση – πώληση – κληρονόμηση.