ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Περιστέρι)

Ζητείται από το Επιχειρηματικό Κέντρο PreBacC ΙΚΕ για το υποκατάστημα Περιστερίου, για πενθήμερη εργασία – μερικής απασχόλησης (6 ώρες).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή άλλης σχολής ΑΕΙ – ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου.
 • Εμπειρία στην εμπορική διαχείριση.
 • Γνώση προγράμματος “TAX SYSTEM 5” (EpsilonNet) και “EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” (EpsilonNet).
 • Άριστη γνώση Η/Υ – Microsoft Office.
 • Άνεση στην επικοινωνία.
 • Προϋπηρεσία 1-5 ετών, με εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές εργασίες.

Ικανότητες

 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος.
 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα.
 • Ευελιξία και ομαδικότητα.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Εργασία σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 • Πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.
 • Πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Σαλαμίνα)

Ζητείται από το Επιχειρηματικό Κέντρο PreBacC ΙΚΕ για το υποκατάστημα Σαλαμίνας, για πενθήμερη εργασία – μερικής απασχόλησης (4 ώρες).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή άλλης σχολής ΑΕΙ – ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου.
 • Εμπειρία στην εμπορική διαχείριση.
 • Γνώση προγράμματος “TAX SYSTEM 5” (EpsilonNet) και “EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” (EpsilonNet).
 • Άριστη γνώση Η/Υ – Microsoft Office.
 • Άνεση στην επικοινωνία.
 • Προϋπηρεσία 1-5 ετών, με εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές εργασίες.

Ικανότητες

 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος.
 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα.
 • Ευελιξία και ομαδικότητα.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Εργασία σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 • Πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.
 • Πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης.