Τι Προσφέρουμε

Παρέχουμε ένα πακέτο Λογιστικών, Διοικητικών, Διαχειριστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων με Αξιοπιστία, Εχεμύθεια, Δημιουργικότητα, Υποστήριξη, Μεθοδικότητα, Διευκόλυνση, Κατανόηση, Πρωτοτυπία, Ακρίβεια και Παρότρυνση που αποτελούν τις ακλόνητες επαγγελματικές μας Αξίες.

Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε κάθε επιχειρηματική ιδέα σε πράξη χωρίς προκαταλήψεις αλλά με την κατάλληλη ενδυνάμωση τους διότι «ότι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά» (ΝΚ). Με το πάθος για ανάπτυξη νέων ιδεών και τη συνδρομή κατάλληλου συνδυασμού επιχειρηματικών υπηρεσιών μπορούν να γίνουν μικρά ή μεγάλα επιχειρηματικά θαύματα.

Επιπρόσθετα Στόχος μας είναι ο Εκσυγχρονισμός, η Ανάπτυξη και η Υλοποίηση Διοικητικών Αλλαγών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν Λογιστικές, Διοικητικές και Διαχειριστικές προκλήσεις κατά τη λειτουργία τους, μέσα στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απορροφώντας τις αλλαγές προς όφελος τους.

Ο Χώρος μας

Ο χώρος δράσης του Επιχειρηματικού Κέντρου PreBacC IKE είναι όλος ο Νομός Αττικής καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας και η δική μας θέληση έχουν κάνει τις αποστάσεις αμελητέες. Επίσης, στην εποχή της πληροφορίας, η δυνατότητα των ανθρώπων να ανταλλάσσουν και να μεταφέρουν πληροφορίες ελεύθερα και να έχουν άμεση πρόσβαση σε γνώσεις που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να βρεθούν στο παρελθόν έχει φτάσει σε άλλο, συνεχώς εξελισσόμενο, επίπεδο, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων, όμως σε περίπτωση που απαιτηθεί εμείς θα είμαστε στον χώρο σας.

Ο φυσικός μας χώρος βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτήριο επί της Πλατείας 17ης Νοέμβρη αρ. 2 στο Δήμο Σαλαμίνας του Νομού Αττικής με τ.κ. 189 00 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2104654645 / 6936126364.