Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας; Σας προσφέρουμε έκπτωση γνωριμίας 10%! Απλά, αναφέρετε τον κωδικό PRBCDIS10.

Λογιστική είναι η επιστήμη που αναγνωρίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και προβάλει τα οικονομικά γεγονότα μέσω των οικονομικών καταστάσεων και  των  ειδικών εκθέσεων ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη μια επιχείρησης να μπορούν να λάβουν στα πλαίσια του εφικτού ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.

Η Λογιστική συνιστά ένα σύστημα καταγραφής και ελέγχου της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, όπου συστηματικά καταγράφονται  υλικά και άυλα αγαθά και οι δραστηριότητες που αλλάζουν τη χρηματική αποτίμηση τους.

Η PreBacC IKE παρέχει μεγάλο εύρος λογιστικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που δεν περιορίζονται σε μια ετήσια καταγραφή και υποβολή της οικονομικής εικόνας των φυσικών προσώπων αλλά σε συνεχή επίλυση και διευθέτηση των λογιστικών ζητημάτων που προκύπτουν καθ΄όλη την διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου.

Η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση σε θέματα λογιστικής τόσο των επιχειρήσεων όσο και τον φυσικών προσώπων παρέχετε απρόσκοπτα και αδιάληπτα. Κύριο μέλημα μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι λογιστικές προκλήσεις σεβόμενοι τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων υπό το πρίσμα των Αρχών που διέπουν την Λογιστική Επιστήμη και την ελληνική νομοθεσία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • Υποβολή Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 – 
  • Υποβολή Δήλωσης φόρου εισοδήματος Ε2 αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
  • Υποβολή αίτησης Α21 επιδόματος παιδιού
  • Υποβολή Πόθεν έσχες
  • Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9
  • Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων ενοικίου, ΚΕΑ, πετρελαίου κ.α
  • Υποβολή αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος
  • Υποβολή αιτήσεων ακατάσχετου λογ/σμου
  • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
  • Εκτύπωση Ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)