Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας; Σας προσφέρουμε έκπτωση γνωριμίας 10%! Απλά, αναφέρετε τον κωδικό PRBCDIS10.

Η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί τις διεργασίες της σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού, κατεύθυνσης και ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων (ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών), του χρόνου και των χρημάτων που διατίθενται για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής των επιχειρήσεων. Αυτό από μόνο του κάνει τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και την συμβουλευτική διοικητικών υπηρεσιών μια δύσκολη τεχνικά υπηρεσία με σημαντικό οικονομικό κόστος το οποίο μόνο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την πρόσβαση και την δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των ευεργετικών τους δυνατοτήτων.

Μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον η PreBacC IKE παρέχει όλη την κατηγορία των Διοικητικών της Υπηρεσιών με κύριο σκοπό το διαχειρίσιμο κόστος, προκειμένου οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις στην πατρίδα μας που αποτελούν τον κύριο οικονομικό της ιστό, να απολαμβάνουν ποιοτικές διοικητικές υπηρεσίες εξυπηρετώντας την αποστολή τους και μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες επέκτασης τους.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα χρήσης:

 • Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Προσωπικού (Outsourcing Human Resource Management [HRM Office])
 • Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Ανάθεσης Σχεδίων και Μελετών (Project Management Office [PMO])
 • Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Διοικητικών Υπηρεσιών (Business Consulting Office)

Outsourcing Human Resource Management

Το Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Προσωπικού (Outsourcing Human Resource Management HRM Office) δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που διαθέτουν προσωπικό, να απολαμβάνουν μιας υπηρεσία που μόνο μεγάλες επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση.

Η επιτυχής μεγέθυνση μιας επιχείρησης πρέπει να συνδυάζεται με την μεγέθυνση των Διοικητικών της δομών χωρίς καθυστέρηση διότι ο κίνδυνος κατάρρευσης εκ τον έσω ελλοχεύει κάθε φορά που το μέγεθος του προσωπικού μιας επιχείρησης διευρύνεται χωρίς την εκμετάλλευση όλων των γνωστικό τους δυνατοτήτων αλλά και της παραγωγικής τους δυνατότητας. Το να καταστεί το προσωπικό μιας επιχείρησης παραγωγικό και πλεονέκτημα των μελλοντικών εξελίξεων δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, τον οποίο η PreBacC ΙΚΕ είναι σε θέση να τον παρέχει. Ενδεικτικά παρέχονται:

 • Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
 • Συνέντευξη του προσωπικού των νέων θέσεων εργασίας
 • Διασύνδεση των θέσεων εργασίας με τα συστήματα αμοιβών τα οποία μπορούν να είναι συνδυασμός χρηματικών και μη χρηματικών
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη των γνώσεων του υπάρχον προσωπικού
 • Δημιουργία λεπτομερών περιγραφών εργασίας και κατανομή αρμοδιοτήτων
 • Δημιουργία λειτουργικού Οργανογράμματος και καθιέρωση κουλτούρας αντικαταστάτη
 • Συνέντευξη υπάρχον προσωπικό και ενασχόληση με τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον εργαζόμενο
 • Συμβουλές και καθοδήγηση στο προσωπικό που ασκεί κάποια μορφή Διοίκησης προσωπικού και Διοίκησης Αλλαγής
 • Καθιέρωση κουλτούρας συγκεντρώσεων προσωπικού και ανταλλαγή απόψεων μέσω τον οποίων λύνονται τα περισσότερα προβλήματα
 • Δημιουργία Δια βιωματικών δράσεων που στόχο έχουν την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας όλων
 • Δημιουργία Συστήματος Αξιολόγησης βασισμένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και επιβράβευση των άριστων εργαζομένων
 • Οργάνωση από την αρχή ενός τμήματος HR και στελέχωση του

Project Management Office PMO

Το Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Ανάθεσης Σχεδίων και Μελετών (Project Management Office PMO) δίνει την δυνατότητα σε νέες ή υπάρχουσες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, να απολαμβάνουν μιας υπηρεσία που μόνο μεγάλες επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση.

Η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου μικρού ή μεγάλου είναι μια πρόκληση που δεν διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και τον χρόνο για να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία είτε το σχέδιο αφορά μια εσωτερική υπόθεση της επιχείρησης είτε την επέκταση της σε νέα αγορά ή άλλη δραστηριότητα. Επίσης η κατάρτιση μιας Μελέτης για το υποψήφιο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μια διαδικασία μέσα από την όποια αναδεικνύονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του και οι οποίες τελικά θα καθορίσουν τις προϋποθέσεις τελικής του εφαρμογής.

Η PreBacC ΙΚΕ είναι σε θέση να καταρτίσει οποιοδήποτε επιχειρηματικό Σχέδιο ή Μελέτη προκειμένου να προάγει την επιχειρηματικότητα στην Πατρίδα μας και να συντελεί με αυτόν τον τρόπο τον καταλύτη ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών και οραμάτων.

Business Consulting Office

Το Εξωτερικά συνεργαζόμενο Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Διοικητικών Υπηρεσιών (Business Consulting Office) δίνει την δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ήδη δραστηριοποιημένους επιχειρηματίες να μπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε Διοικητικό τους θέμα σε έναν αξιόπιστο και καταρτισμένο  σύμβουλο. Το BCO είναι το προσωπικό εργαλείο δουλειάς κάθε επιχειρηματία το οποίο βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε επιχειρηματία 24/7.  

Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε μαζί κάθε Διοικητική πρόκληση.