Δράση στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον Δήμο Σαλαμίνας, στα πλαίσια του πρώτου χρόνου λειτουργίας είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα δωρεάν Λογιστικών Υπηρεσιών. Παρέχουμε υπό την […]

Στις  20/09/2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της PreBacC IKE, ιδιαίτερη τιμή ήταν η παρουσία του Δημάρχου Σαλαμίνας Κου Γεώργιου Παναγόπουλου, του Αρχιμανδρίτη Πανσολογιώτατου Τιμόθεου Νομικού και πολλών καλών φίλων και συγγενών […]

Διοικητικές Υπηρεσίες

Είμαστε εδώ για να ακούσουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε μαζί κάθε Διοικητική πρόκληση. Η Διοίκηση και η Ίδρυση επιχείρησης είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα, δώσε τη δυνατότητα δυναμικής ανάπτυξης στην Επιχείρησή […]

Λογιστικές Υπηρεσίες

Bρισκόμαστε δίπλα σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι λογιστικές προκλήσεις σεβόμενοι τις ανάγκες σας υπό το πρίσμα των Αρχών που διέπουν τη Λογιστική Επιστήμη και την Ελληνική Νομοθεσία.